mimbas

object

Name: mimbas
Form: Pfeilform (Kümmerform),L.75-100 mm
Material: Eisen
Ethnie: Bene, Ewon
Erdteil / Continent: Afrika / Africa
Land / Country: Kamerun / Cameroon
Literatur / Provenienz: Tessmann: Die Pangwe (Berlin) 1913; Guyer: Cahiers d’Études Africaines (Paris) 104, 577 ff (1986)
Permalink: https://eucoprimo.com/objekt-datenbank/mimbas/